List of active policies

Name Type User consent
Brukervilkår Privacy policy All users

Summary

Brukervilkår GCE NODE
Brukervilkårene handler om hvordan GCE NODE samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte GCE NODEs e-læringskurs og læringsplattform.

Behandlingsansvarlig
GCE NODE ved Daglig leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene. Efaktor er databehandler. GCE NODE og Efaktor har inngått en databehandleravtale.

Full policy

Personopplysninger som behandles
Vi behandler personopplysningene du oppgir: navn, epostadresse, arbeidssted og telefonnummer, I tillegg behandles kurshistorikk og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring. Personopplysningene samles inn når du registreres på portalen, oppdaterer egen profil og gjennomfører kurs.

At du registreres med de nødvendige personopplysninger er en forutsetning for opprettelsen av en bruker for kursdeltakere. Vi viderebehandler personopplysningene for å kunne føre en anonymisert brukerstatistikk. Statistikken hjelper oss med å se hvor mange, og hvilke typer brukergrupper, som benytter seg av kursene. De benyttes også til anonymisert rapportering i forbindelse med offentlig tilsagn.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Kursansvarlige har tilgang til personopplysningene tilknyttet kurset de selv har ansvaret for. Det er kun eFaktor AS, som drifter løsningen, og portalansvarlige hos GCE NODE har tilgang til alle personopplysningene.

Dine personopplysninger blir kun behandlet i Norge.

Rettslig grunnlag
Informasjon som navn, epostadresse, arbeidssted, telefonnummer, kurshistorikk og IP-adresse. benyttes for å oppfylle en avtale om opplæring og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, nr.1 bokstav b.

Lagring og sletting av personopplysninger
GCE NODE sletter brukere når de ber om å bli slettet.

Dine rettigheter
Dine rettigheter inkluderer retten til informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles, retten til å kreve innsyn i egne personopplysninger, retten til å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger og retten til å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses, samt retten til dataportabilitet, retten til å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering og retten til å klage til Datatilsynet.

Du kan kontakte personvernombudet via profilsiden din eller daglig leder på tom@gcenode.no for å få utøvd dine rettigheter.

Sikkerhetstiltak
Det er iverksatt tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

Bruk av informasjonskapsler/cookies
Moodle, som Efaktor drifter i Norge, benytter følgende informasjonskapsler:

    MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

    _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.